Allmänna villkor

1.ALLMÄNT
1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.no.webperfect.se och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och QuickPick, organisationsnummer 556653-0000. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om QuickPick framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
QuickPick är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. QuickPick accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
QuickPick reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. QuickPick har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer vi naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan QuickPick fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. NLY ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.5
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av QuickPick eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING
2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt QuickPick´s Integritetspolicy, se här.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när QuickPick bekräftat din beställning (detta sker vis sms eller e-mail) och Du mottagit orderbekräftelse från oss. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med QuickPick´s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av oss. Om beställningen återkallas så kommer QuickPick att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. LEVERANS OCH KÖPVILLKOR

All mat levereras utan fraktkostnader.